SPORTS

KVS VARIOUS NATIONAL SELECTED STUDENTS (SPORTS) 2016-17

S. No.

Name

Event

Class

Section

Remark

1

Satyam Bhadoriya

Taekwondo

8

A

 

2

Vikas Silawat

Taekwondo

7

B

 

3

Aditya Prajapati

Taekwondo

7

A

 

4

Bunty Jatav

Taekwondo

7

B

 

5

Kartik Choudhary

Taekwondo

6

A

 

6

Pradyum Chidar

Taekwondo

7

B

 

7

Vishal Sen

Taekwondo

10

B

 

8

Ajay Bhanu

Taekwondo

10

B

 

9

Rahul Raikwar

Taekwondo

11

A

 

10

Sanyam Kaur

Taekwondo

12

A

 

11

Sneha Katiyar

Taekwondo

12

A

 

12

Kanak Chopra

Taekwondo

12

B

 

13

Sakshi Tomar

Taekwondo

9

A

 

14

Megha Sharma

Yoga

9

A

 

15

Vaishali Bhadoriya

Taekwondo

8

B

 

16

Shweta Yadav

Taekwondo

10

A

 

17

Swati Sen

Taekwondo

10

B

 

18

Aditi Bhadoriya

Taekwondo

7

A

 

19

Nikita Tomar

Taekwondo

9

A

 

20

Bhuwan Sharma

Cricket

11

B

 

21

Jagjeet Dangi

Taekwondo

10

A

 

22

Rajveer Singh

Taekwondo

7

A

 

23

Abhay Sen

Taekwondo

10

B

 

24

Naman Shrivastava

Badminton

11

B