Distinguished Pass outs

Top Scorer CBSE-XII

S.No Year StudentName PerOrCGPA KVrank KVSrank
1 2017 PURNANAND DUBEY 91.8% I (SCIENCE)
2 2017 VAISHALI BAGHEL 90%
3 2017 HARSHIT MAKODE 87.4%
4 2017 PRIYAM ARYA 87.4%
1 2017 MUSKAN CHHUGANI 87.4% I (COMMERCE)
2 2017 ESHA ARORA 86.2%
3 2017 SUJAL SHARMA 83.8%
1 2015 Sakshi Khare 93.2 I(Science)
2 2015 Sakshi Nimje 88 I(Commerce)
3 2015 Utkarsh Gupta 89
4 2015 Aditya Namdev 88.2
5 2015 Pragya 88
6 2015 Harshit Sharma 87
7 2015 Anuj Dixit 73.6
8 2015 Manjari Goyal 67.4
9 2014 Mahak Purohit 92.8 I(Science)
10 2014 Ayushi Yadav 92 I (Commerce)
11 2012 Aurangzab 89.8 I
12 2011 Pragya Lariya 80.4
13 2011 Poonam Raghuvanshi 91.4

Top Scorer CBSE-X

S.No Year StudentName PerOrCGPA KVrank KVSrank
1 2017 ADITI GUPTA 87% I (SCIENCE)
2 2017 SHARJI GUPTA 86.4%
3 2017 KARISHMA DUBEY 86.2%
1 2012 Suyash Kumar Jain 10.0 I
2 2012 Shah Alam Khan 10.0 I
3 2012 Kratesh Rajput 10.0 I
4 2011 Sherin Khan 9.6
5 2011 Sidharath Sharma 9.6
6 2009 Mohit Nimje 90.4 I